Kane

From Wikipedia
(Redirected from Ennye)
Jump to navigation Jump to search
4

Kane canke Ennye( mukinyarwanda) ni igiharuro kiri hagati ya gatatu(3) hamwe na gatanu(5).

Calendar Icon 4 BW