Bibiliya

Kuva Wikipedia

Bibiliya ni igitabu ceranda c'ibarankuru, kigizwe n'ibitabu vyinshi kandi vya kera. Kivuga amakuru ajanye n'ukwemera kuva mu binjana vya kera. Ico gitabu ceranda kikaba kidufashe kuzirikana kuvy'ijambo ry'Imana.