Bufirika

Kuva Wikipedia

Afirika ni Umugabane nk'Uburayi, Amerika, Aziya na Oseyaniya kw'isi. Afirika igizwe ahanini n'abantu b'urukoba gwirabura, Muri make, afirika ni umugabane w'abirabure ariko jarimwo ibihugu bacanze n'abazungu.

Bufirika