Jump to content

Bururi

Kuva Wikipedia

Bururi ni intara yo mu bumanuko bw'igihugu c'Uburundi.

  • Abanyagihugu: 20.764 ( ibihumbi mirongo ibiri n'amajana i'indwi na itandatu na Bene) Muri 2012 ( ibihumbi bibiri na cumi na kabiri)
  • Bururi ni intara ifise amakomine atanu(5) ariyo: Songa; Bururi; Rutovu; Matana na Mugamba.
  • Bururi irafise kandi ibibanza vy'iratiro nk'ikibira aho dusangayo ibikoko vy'ubwoko butandukanye. Aho twovuga nk'inkende, imamfu, inyoni zitandukanye n'ibindi bikoko bitandukanye.
  • umugwa mukuru uri ibururi iruhande y'ikibira.
  • I bururi ni ho kandi dusanga isoko rya Nile (source du Nil) aho bita mu rutovu.
  • Burundi - Bururi