Doyran

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Doyran ni igisagara mu Turukiya.