Ikaroti

Kuva Wikipedia
Ikaroti
Daucus carota subsp. maximus

Ikaroti (Daucus carota) ni ikiribwa, mukukirima babiba imbuto kikamira mukuzimu kimaze kwera bafungura imizi yaco.

Adolphe Millot carotte longue