Indonyi

Kuva Wikipedia
Indonyi

Indonyi (Kobus ellipsiprymnus defassa) ni igikoko gifise amahembe maremare kikamera nk'impene.

Kobus ellipsiprymnus defassa - Réserve africaine de Sigean 01
Ugandan defassa waterbuck (Kobus ellipsiprymnus defassa) juvenile male