Jump to content

Ingona

Kuva Wikipedia
ingona
Crocodylus niloticus
Crocodylus niloticus

Ingona (Crocodylus niloticus) ni igikoko kirekire, kiba mumazi. Kirya inyama z'ibindi bikoko, ari ivyo mumazi canke vyo kw'isi(k'umutumba). Ni igikoko kiri mumuryango w'ibikoko vyikwega bigenda vyiburuta hasi.