Inzovu

Kuva Wikipedia
inzovu ♀

Inzovu (Loxodonta africana) ni igikoko kinini, gifise umunwa muremure, kikagira amenyo abiri maremare asohoka hanze.

Inzovu kandi ifise ihonyorero(ikinono) ry'ikirenge rinini. Ni igihoko kirya ivyatsi, kikaba mw' ishamba.

Borobudur-Temple-Park Elephant-cage-01
African Bush Elephant

[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]