Mirongo ibiri na umunani

Kuva Wikipedia
28

Mirongo ibiri na umunani(28) ni igiharuro gifise ibiharuro bibiri: kabiri(2) hamwe n'umunani(8).

Calendar Icon 28 BW