Strongyloidiasis

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Indwara bita Strongyloidiasis

Indwara bita Strongyloidiasis n’indwara itegwa n’akayoka gatoyi cane kiburungushuye kitwa Strongyloides stercoralis, kaba mu bihugu vyinshi bishushe. Abantu bandura iyo utwo tuyoka twinjiye mu mubiri tugaca dushika mu mara.

Uwariwe wese akoze kw’ivu canke k’umwanda mukuru utwo tuyoka twagiyeko ashobora kwandura iyo ndwara. Abantu barenga imiliyoni 30 mu bihugu 70 bararwaye iyo ndwara yitwa ‘strongyloidiasis’.