Ukwezi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ukwezi

Ukwezi (ikimenyetso: ☾)

Amezi[edit | hinyanyura inkomoko]

Amazina y’amezi:

 1. Nzero canke ukwambere
 2. Ruhuhuma canke ukwakabiri
 3. Ntwarante canke ukwagatatu
 4. Ndamukiza canke ukwakane
 5. Rusama canke ukwagatanu
 6. Ruheshi canke ukwagatandatu
 7. Mukakaro canke ukwindwi
 8. Myandagaro canke ukwumunani
 9. Nyakanga canke ukwicenda
 10. Gitugutu canke ukwicumi
 11. Munyonyo canke ukwicuminarimwe
 12. Kigarama canke ukwicuminakabiri