Umubiri

Kuva Wikipedia
Umubiri ♀ & ♂
Symptoms of coronavirus disease 2019 2.0

Umubiri ni umurwi w'ibihimba vyubatse umuntu canke igikoko.

Umubiri w'umugore[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

igitsina igituba rugongo