Umusegetera

Kuva Wikipedia

Umusegetera ni igikoresho co kwikingira imibu, muntumbero yo kwirinda ingwara ya malariya. Mukuwukoresha, barawutambika hejuru y'igitanda ugakikuza impande zose z'igitanda no hejuru yaco.

Umusegetera hejuru y'igitanda