Interahamwe

Kuva Wikipedia

Interahamwe ni imbaraga z'abaturage b'abahutu b'abextremist b'igihugu c'u Rwanda. Mw'itsembabwoko ry'1994, Interahamwe zishe abatutsi (n'abahutu bateranije abatutsi) miliyoni. Interahamwe zise abatutsi inyenzi n'inzoka, na zise abahutu batari abatutsi ibyitso. Kuberako, zihisha muri Kongo. Zishaka gutsembesha abatutsi ibyuma n'imipanga.