Jump to content

Kolesterole

Kuva Wikipedia
Kolesterole

Ikinure nzibiramitsi bita “kolesterole’’ (cholestérol) ni ikinure coroshe dusanga mu maraso. Ni ibisanzwe kugira ivyo binure kolesterole kuko bifasha mu kubumba uduhimba dutoduto twitanguriro turemye umubiri wacu. Ariko iyo ivyo binure bibaye vyinshi mu mubiri, bica bitera indwara y’umutima canke indwara iziba imitsi ijana amaraso mu bwonko.

Irwirirana ry’ibinure ‘‘kolesterole’’ ni kimwe mu bitera indwara y’umutima. Iyo hari ivyo binure kolesterole vyinshi mu maraso yawe, biraheza bikiyungiranya bikavurira imbere mu mpome z’imitsi mikuru itwara amaraso mu mutima. Haciye igihe ufise ivyo binure, bituma imitsi itimba, hanyuma igakongatara, hanyuma umurindi w’amaraso mu mubiri ukagabanuka canke bikazibira iyo mitsi. Ivyo rero bishobora gutera indwara y’umutima.

Irwirirana ry’ibinure nzibiramitsi “kolesterole” ntabimenyetso biboneka ryerekana, nico gituma bigoye kumenya ko uyigwaye utipimishije amaraso. Abantu bafise imyaka irenga 40 bategerezwa kuza baripimisha igipimo ca “kolesterole” kurugero muganga wabo yabahaye.

Cholesterol with numbering
Cholesterol